Loading...
За нас 2018-05-25T10:51:53+00:00

Добре Дошли


на страницата на “Енерги и клима” ЕООД . Днес технологиите при сградните и промишлени инсталации се променят прекалено динамично. Това води до все по-голяма необходимост от качествено и съобразено със съвременните норми и изисквания инженерно проектиране. Ние предлагаме на собственици, архитекти, фирми в строителство и монтаж нашите услуги в областта на проектиране и анализ.

Разполагаме с кноу хау в проектирането и изграждането на пасивни, нискоенергийни, плюсови сгради. От 01.2019 всички обществени сгради в Европа трябва да са изработени по нискоенергиен стандард. Нашите проектни решения покриват високите европейски стандарти, и са подходящи от жилищни сгради до училища, университети, обществени сгради.

Проектиране

Отопление

Вентилация

Климатизация

Хладилни инсталации

Парни инсталации

Плувни басейни

Енергийна ефективност

Пасивни сгради

Природен газ

Пропан бутан

Бензиностанции и газ станции

Медицински газове

Промишлени инсталации

Промишлени тръбопроводи

Статичен и динамичен анализ на тръбопроводи

Компютърни симулации на флуиди CFD

3D Моделиране

Топлообменници

Съдове под налягане

Технологични съоръжения

Компютърни симулации на статични и ротиращи съоръжения

3D Принтиране