Loading...
За нас 2019-01-13T09:07:55+00:00

Добре Дошли


на страницата на “Енерги и клима” ЕООД . Днес технологиите при сградните и промишлени инсталации се променят прекалено динамично. Това води до все по-голяма необходимост от качествено и съобразено със съвременните норми и изисквания инженерно проектиране. Ние предлагаме на собственици, архитекти, фирми в строителство и монтаж нашите услуги в областта на проектиране и анализ.

Разполагаме с кноу хау в проектирането и изграждането на пасивни, нискоенергийни, плюсови сгради. От 01.2019 всички обществени сгради в Европа трябва да са изработени по нискоенергиен стандард. Нашите проектни решения покриват високите европейски стандарти, и са подходящи от жилищни сгради до училища, университети, обществени сгради.

Проектиране

Отопление

Вентилация

Климатизация

Хладилни инсталации

Парни инсталации

Плувни басейни

Енергийна ефективност

Пасивни сгради

Природен газ

Пропан бутан

Бензиностанции и газ станции

Медицински газове

Промишлени инсталации

Промишлени тръбопроводи

Статичен и динамичен анализ на тръбопроводи

Компютърни симулации на флуиди CFD

3D Моделиране

Топлообменници

Съдове под налягане

Технологични съоръжения

Компютърни симулации на статични и ротиращи съоръжения

3D Принтиране

Нашите проекти са изработени с лицензиран софтуер, подходящ за сертифициране и лицензиране на сгради при големи международни проекти.
По часовата симулация на сградата дава възможност по-точно да се определи необходимата енергия за отопление, климатизация, овлажняване и подсушаване, за отделни стаи, групи от стаи, зони. По този начин по-точно се определя прогнозируемото енергопотребление на сградата. Като при големи девиации е възможно по-лесно оптимизиране на сградата.

Препоръки

Изолирайте добре своите сгради. По-голямата изолация намалява енергопотреблението на сградите, запазва конструкцията и намалява шума.

Следете за правилното хидравлично изравняване на инсталациите във вашите сгради. Хидравличното изравняване може да намали вашите разходи с до 20% в зависимост от типа сграда. Ако имате радиатор, които не топли достатъчно, при положение че инсталацията е обезвъздушена, това означава, че системата не е изравнена.

При изграждане на инсталациите, искайте протокол с настройките на регулиращите вентили на щрангове и отоплителни/охладителни тела.

Не можем достатъчно СИЛНО да изразим необходимостта от хидравлично изравняване на инсталациите.