Компютърни симулации 2017-11-26T08:56:54+00:00

Компютърните симулации са мощно средство за разбиране на протичащите
процеси. Използват се най-често като допълнение или заместител на моделираните системи
за които не са възможни прости аналитични решения.
Използват се най-често за да се генерират представителни примери за системата,
чието пълно изброяване на всички възможни сценарии би било прекалено скъпо или
невъзможно.