Проекти 2017-11-26T08:59:36+00:00

Екипът ни се състои от инженери проектирали множество обекти в страната и чужбина –
обществени сгради, хотели, ресторанти, кухни, игрални зали, казина, фитнес зали, магазини.
Проектантите ни са разработили промишлени обекти в областта на машиностроенето,
хранително-вкусовата промишленост, инсталации на територията на топлоелектрическите
централи в регион Марица Изток. Хладилни инсталации за леката, хранителната, химическата индустрия.
Разполагаме с богат опит в изграждането на газстанции, бензиностанции, соларни инсталации.