Софтуер 2019-01-13T09:19:22+00:00

Разполагаме с лицензиран софтуер:

Autodesk – 2D и 3D архитектурно и строително проектиране
Autodesk Revit – софтуер за архитектурно и инженерно проектиране

SOLAR-COMPUTER – софтуер за проектиране на инсталации за отопление, вентилация, климатизация, вик

Plancal nova – софтуер за проектиране на инсталации за отопление, вентилация, климатизация, вик

FineHVAC – софтуер за проектиране на инсталации за отопление, вентилация и климатизация

Audytor OZC – топлинни изчисления на сгради въз основа на 3D модел

Audytor C.O. – 3D проектиране и изчисления на отоплителни и климатични инсталации

Audytor H2O – проектиране на вик инсталации

Passive House – софтуер за пасивни сгради

EVA Software – софтуер за проектиране на енергийна ефективност и доклади, по немските норми и стандарти за жилищни и нежилищни сгради, плюсово енергийни сгради.

EVA die Wärmebrückenexpertin – софтуер за топлинни мостове


Лицензиран софтуер за проектиране на 
пасивни сгради, енергийна ефективност, промишлени тръбопроводи,
технологични съоръжения

Собствен софтуер:

Софтуер за енергийна ефективност, изчисляване на отоплитетелен и охладителен товар на
сгради, проектиране на отоплителни, вентилационни, хладилни и климатични инсталации.